Terminologisk begrebsafklaring

Terminologisk begrebsafklaring indebærer, at man kortlægger virksomhedens centrale begreber inden for afgrænsede domæner, f.eks. produktion, salg, jura, HR, produktsortiment, mv., sammenstiller de udvalgte begreber med hinanden i et begrebssystem og derefter udarbejder definitioner til hvert enkelt begreb, så man til sidst opnår en utvetydig og konsistent fællesterminologi. M.a.o. anvendes begrebsafklaring til at udforme en skræddersyet ordbog over virksomhedsspecifikke begreber, som alle virksomhedens interessenter skal / kan benytte og forholde sig til.

 

Lariani Langauge Solutions tilbyder en række skræddersyede services inden for terminologi og begrebsafklaring, herunder:

 

  • Kortlægning af virksomheds- og fagområdespecifikke begreber
  • Begrebsafklaring og -modellering
  • Oprettelse af virksomhedsspecifikke termlister og ontologier
  • Oprettelse af begrebsbaser og begrebssystemer
  • Terminologistyring
  • Vedligeholdelse af terminologiske databaser og/eller termlister
  • Rådgivning i forbindelse med begrebsafklaring
  • Klassifikation af begreber
  • Konsekvensrettelse af virksomhedens materiale med henblik på at sikre en entydig brug af terminologi

 

 

Læs mere om fordelene ved begrebsafklaring her.

Læs mere om priser her.