Priser

Alle Lariani Language Solutions’ løsninger er skræddersyet, og der er derfor ingen standardpriser. For hver type service er der forskellige faktorer, der har indflydelse på prisen; fælles for alle servicetyper er dog, at der ydes rabat ved større mængder. Skriv en e-mail med dine behov, så udarbejder LLS et tilbud!

 

Oversættelse, korrekturlæsning, tekstredigering og tekstforfatning

Som udgangspunkt beregnes prisen på grundlag af tekstmængden. Derudover er der forskellige faktorer, som har indflydelse på prisen:

 • Sværhedsgrad
 • Research
 • Udleveret hjælpemateriale
 • Tekstmængde (der ydes rabat ved større tekster)
 • Grafisk opsætning
 • Om udgangsteksten fremsendes i elektronisk form eller papirform
 • Tidsfrist
 • Bekræftelse
 • Legalisering
 • Korrekturlæsning (altid indberegnet)
Tolkning

Honorar for tolkning udregnes pr. påbegyndt time og er betinget af:

 • Emne / fagområde
 • Sværhedsgrad
 • Antal timer (der ydes rabat ved større projekter)
 • Tidspunkt (tolkning før kl. 8.00 og efter kl. 18.00 samt på søn- og helligdage pålægges en forhøjet takst)

Ved længere distancer pålægges befordringstid, befordringsgodtgørelse og evt. omkostninger til overnatning ved tolkning over flere dage.

Terminologi, begrebsafklaring og lingvistisk rådgivning

Terminologi- og begrebsafklaringsarbejde aflønnes på konsulentbasis og afregnes pr. påbegyndt time. Timeprisen beregnes ud fra:

 • Typen af terminologisk konsulentarbejde (kortlægning af begreber, udarbejdelse af definitioner, oprettelse af terminologisk begrebsbase / begrebsliste, vedligeholdelse af eksisterende terminologisk mv.)
 • Fagområde
 • Antal timer (der ydes rabat ved større projekter)

Se Lariani Language Solutions’ Salgs- og leveringsbetingelser.