Oversættelse

Lariani Language Solutions tilbyder dansk-italiensk oversættelse udført af en professionel statsautoriseret translatør. Vi oversætter alle typer tekster for såvel private som erhvervskunder med fokus på professionalitet, kvalitet og kundetilfredshed. Vi går op i, at en god oversættelse udover at være sproglig korrekt og gengive kildeteksten nøjagtigt også skal have et flydende sprog, der formidler samme budskab. Uanset hvilken type oversættelse du skal have lavet, hvad du skal bruge den til, og hvornår du skal bruge den, så finder vi den rigtige løsning for dig.

 

Bekræftet oversættelse

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren med sit stempel, sin underskrift og en påtegning står inde for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten. Eftersom translatører er beskikkede, indebærer dette, at oversættelsen opnår samme retsgyldighed som originalteksten. Det er som regel dokumenter som dåbsattester, vielsesattester, testamenter, skilsmissepapirer, straffeattester, eksamensbeviser og andre tekster, der skal anvendes i officielle sammenhænge, som skal bekræftes.

Legaliseret oversættelse

Hvis en bekræftet oversættelse skal anvendes i udlandet, kræver det oftest en legalisering. En legalisering er en myndigheds bekræftelse af translatørens (eller andre myndigheders) underskrift. Legaliseringen bekræfter, at den der har oversat et dokument, rent faktisk er translatør i det pågældende sprog. Ved legalisering hos Udenrigsministeriet betales pt. et gebyr på 190,- DKK. Skal du aflevere den bekræftede oversættelse til en italiensk myndighed, kræver det, at legaliseringen foretages af det italienske konsulat, som tager omkring 130,- DKK i legaliseringsgebyr. Husk, at du skal bruge det originale dokument eller et dokument, der er bekræftet og udstedt af samme udstedende myndighed som originaldokumentet, når du skal have en legalisering hos konsulatet. Konsulatet vil som regel beholde det indleverede originaldokument eller bekræftede kopi, så husk at få en originaludgave til dig selv. Lariani Language Solutions tilbyder at tage sig af legaliseringsproceduren for dig mod dækning af relaterede omkostninger.

Verificering af dokumenter

Verificering af dokumenter anvendes til at bekræfte, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument. Der er nogle dokumenter, der skal vedlægges den bekræftede oversættelse enten som originaler eller som verificerede / bekræftede kopier – sørg for at informere dig om, hvorvidt det dokument, du skal have oversat, kræves vedlagt som original eller bekræftet kopi af den institution, der skal modtage det.

Oversættelsesområder

Jura

 • Aftaleret (ansættelseskontrakter, agenturaftaler, lejekontrakter, fuldmagter mv.)
 • Familie- og arveret (testamenter, skilsmissepapirer, dåbsattester, dødsattester mv.)
 • Civil- og straffeprocesret (anklageskrifter, stævninger, domme, kendelser mv.)
 • Konkurs- og skifteret (konkursdekreter, ..)
 • Selskabsret (selskabsvedtægter,..)
 • Ejendomshandel (skøder, købsaftaler mv.)
 • Lovtekster generelt (love, bekendtgørelser, cirkulære mv.)

Teknik

 • Manualer og brugsvejledninger
 • Datablade
 • Produktkataloger

Økonomi og finans

 • Regnskab (årsregnskaber, resultatopgørelser, balancer mv.)
 • Salg, marketing og reklame (salgsmateriale, skilte, emballage, hjemmesider mv.)
 • HR (visioner, missioner, pressemeddelelser mv.)
 • Finans (kreditaftaler, garantier,..)

Private dokumenter

 • Jobansøgninger
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Lægeerklæringer

Der oversættes også tekster inden for:

 • Medicin
 • Mode
 • Kultur
 • Politik
 • Sport
 • Underholdning

Se LLS’ oversættelsesvejledning samt Translatørforeningens Kundevejledning til brug ved oversættelse.

Læs mere om priser her.

Har du spørgsmål? – Send en mail her!