Hvorfor vælge en translatør?

– Ville du lade en tandlæge reparere din bil?
Svaret er nok nej – men hvorfor så få lavet en oversættelse af en person, der ikke kan garantere, at det færdige resultat lever op til kravene til kvalitet og korrekthed?

 

Forskellen på en almindelig oversætter og en translatør

Forskellen på en almindelig oversætter og en translatør er, at sidstnævnte er en beskyttet titel, som man kun opnår ved en toårig kandidatuddannelse og en bestået translatøreksamen i disciplinerne almen, juridisk, økonomisk og teknisk sprog. For at blive statsautoriseret tolk og translatør skal man endvidere have den nødvendige baggrundsviden om ovennævnte discipliner, som f.eks. retssystemernes opbygning, procesret, civilret, strafferet, aftaleret, regnskabsprincipper, nationaløkonomi mv.

Translatører beskikkes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at udføre bekræftede oversættelser, der indebærer, at translatøren med sin underskrift og sit stempel står inde for, at oversættelsen er korrekt og i overensstemmelse med originalteksten. En bekræftet oversættelse kan efterfølgende legaliseres af Udenrigsministeriet, hvorved den også opnår retsgyldighed i udlandet.

Professionel ansvarsforsikring og tavshedspligt

Som oversætter af et dokument bærer man et stort ansvar, idet f.eks. en forkert oversat brugermanual, og den deraf følgende forkerte anvendelse af en maskine, i værste fald kan resultere i alvorlige skader på ting eller mennesker. Et andet eksempel kunne være en dårligt oversat kontrakt, der i sidste ende kan forårsage dyre omkostninger for de involverede parter på grund af misforståelser omkring grundlæggende handelsbetingelser. Derfor er translatører forpligtet til at være medlem af en translatørforening og have en professionel  ansvarsforsikring. Endvidere er translatører og tolke i henhold til straffelovens § 152 underlagt tavshedspligt og skal til hver en tid forholde sig neutrale.

Summa summarum er, at selvom det kan virke som en billigere løsning at vælge en almindelig oversætter, kan dårligt oversatte dokumenter i sidste ende vise sig at blive en dyrere fornøjelse, end hvis man havde valgt en professionel translatør i første omgang.

 

Hvorfor er det særligt vigtig at bruge en translatør, når man handler med italienere?

Selvom vi har tendens til at tro, at alle taler engelsk nu om dage, må vi desværre konstatere, at det er de færreste – både danskere og italienere – der mestrer det engelske sprog nok til at forhandle en kontrakts betingelser og ikke mindst udfærdige den skriftligt. Derudover er det vigtigt at huske, at mange italienere stadig foretrækker at gøre forretninger på deres eget sprog – hvor mange gange har man ikke hørt om potentielle handler, der gik i vasken, fordi man ikke kunne kommunikere optimalt med den udenlandske partner? Ved at bruge en professionel tolk / translatør sikrer du, at kommunikationen mellem dig og din italienske modpart foregår flydende, fejlfrit og ikke mindst effektivt.

  Hvis du vil vide mere:

Lov om translatører og tolke – Lov nr. 213 af 8. juni 1966

Om translatørbegrebet

Tolkeguide