Her er, hvad du kan gøre for at få en optimal tolkeoplevelse

03 Sep
by Lariani Language Solutions, posted in News   |  Comments Off on Her er, hvad du kan gøre for at få en optimal tolkeoplevelse

Står du og skal bruge en tolk for første gang? Eller har du prøvet at bruge en tolk før, hvor det måske ikke gik, som du havde håbet? Der er selvfølgeligt forskel på tolkes individuelle erfaring og professionalitet, og det vil altid have indflydelse på en tolkesituation; ligesom en god kemi mellem deltagerne i den tolkede samtale også er vigtig for at sikre en god tolkesession. Den gode nyhed er, at der faktisk er en lang række ting, du som bruger af en tolk selv kan gøre – både før og under selve tolkningen – for bedst at udnytte din tid med tolken og for at sikre en optimal og gnidningsfri tolkeoplevelse. Ud fra vores egen og kollegaers erfaring har vi udarbejdet 10 såkaldte “bud på hvad du kan gøre for at få en optimal tolkeoplevelse”, som vi håber, du kan få glæde af, næste gang du skal bruge en tolk. Hvis du har spørgsmål vedrørende det at bruge en tolk, er du selvfølgeligt mere end velkommen til at kontakte os.

 

1. Tolkens rolle og etik
 • Tolken er ikke en forhandler.
 • Tolken er ikke en sælger.
 • Tolken er (i princippet) ikke en konfliktløser.
 • Tolken er et talerør.
 • Tolken er en kulturel formidler.
 • Tolken skal være neutral.
 • Tolken skal være habil.
 • Tolken har tavshedspligt – men også oplysningspligt.
2. Bestil og aflys tolken i god tid
 • Så sikrer du dig, at du rent faktisk kan booke tolken, den dag der er brug for ham / hende, og at denne har tid til at forberede sig.
 • Husk at aflyse tolken i god tid; ved forgæves fremmøde kan tolken gøre krav på min. 1 times tolkehonorar med tillæg af evt. befordringsomkostninger.
3. Oplys om fagområde
 • For at sikre dig, at tolken har de kompetencer, du har brug for, er det altid en god idé at oplyse tolken om, hvilke fagområder der vil blive tolket inden for, f.eks. regnskab, familieret, strafferet, biokemi, medicin osv.
4. Send relevant materiale
 • Sørg for, at tolken på forhånd får tilsendt brochurer, produktbeskrivelser, power point-præsentationer, dagsordner, processkrifter og dokumenter, som evt. vil blive brugt / uddelt under tolkningen.
5. Oplys om fysiske rammer – de 5 Hv’er

Det er altid en god idé at oplyse tolken om tolkningens fysiske rammer, herunder:

 • Hvem og hvor mange personer der vil være til stede ved tolkningen.
 • Hvad det er for et arrangement / sammenhæng, der skal tolkes, f.eks. om det er et forretningsmøde, et oplæg, en retssag, en konference, en workshop, en operation, en rundvisning osv.
 • Hvor tolkningen skal foregå, herunder adressen og evt. andre faktorer, som kan have indflydelse på tolkningen, f.eks. om det er indenfor eller udenfor.  Husk også at oplyse, om det kommer til at foregå på sammen sted, eller om skal man bevæge sig fra et sted til et andet under tolkningen.
 • Hvornår tolkningen vil finde sted, dvs. dato, starttidspunkt og estimeret sluttidspunkt.
 • Hvordan tolkningen kommer til at foregå, herunder om der vil blive benyttet teknisk udstyr, såsom mikrofoner, tolkeanlæg mv.
6. Tænk før du taler
 • En professionel tolk er neutral og oversætter derfor ALT, hvad der bliver sagt, så hvis der er noget, du ikke vil have, modparten skal høre, skal du ikke sige det – hvis du får brug for at konferere med din sidemand, kan det være en god idé at holde en pause.
 • Undgå at tale dårligt om modparten under selve tolkningen, hvis ikke du vil have, at tolken oversætter det.
 • Det er ikke tolkens opgave at censurere dit sprog.
7. Tal til modtageren – ikke til tolken
 • Tolken skal virke som talerør og er derfor ikke en del af samtalen. Du bør derfor tale direkte til modtager i 1. person (jeg / du).
 • Undlad at bede tolken om at formulere noget for dig.
 • Er du i tvivl om det, der er blevet sagt, så spørg tilbage til modtageren, gennem tolken – som man ville gøre i enhver anden samtale.
8. Formulér dig klart
 • Undgå kulturspecifikke referencer.
 • Tal og højt og tydeligt.
 • Det er langt fra alle vittigheder og metaforer, der giver mening på fremmedsproget.
 • Der er mange ord, som f.eks. ressourceprofil, aktiveringsforløb, rådighedserklæring og MANGE flere, der ikke findes på fremmedsproget – vær forberedt på at skulle uddybe komplicerede begreber – det er ikke tolkens opgave.
9. Hold (naturlige) pauser
 • Gør plads til plads til tolken i samtalen, dvs. hold naturlige pauser, så denne kan tolke.
 • Undgå lange passager – det er meget anstrengende for publikum / modtager at sidde og høre på, hvis man skal vente længe på at få oversættelsen.
 • Tolkens hukommelse har sine naturlige begrænsninger.
 • Undgå at holde pause midt i en sætning – sætninger er opbygget forskelligt afhængigt af sprog, og det kræver derfor hele sætningen for at kunne oversætte den korrekt til fremmedsproget.
10. Placering
 • Det kan virke banalt, men det er faktisk vigtigt for at sikre en god tolkning og dermed et godt kommunikationsflow, at tolken og parterne er placeret på en hensigtsmæssig måde under selve tolkningen.
 • Ved en trepartstolkning (en tolk og to parter) er det f.eks. mest hensigtsmæssigt at sidde i en trekant, således at de to parter, der skal tolkes imellem, sidder over for hinanden, og tolken sidder dér, hvor denne både kan se og høre begge parter.

Hent som pdf.

Se også: